תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר פורטו סטודיו 

שלום וברוכים הבאים ל Portustudio.com -(להלן: “האתר”) בבעלות פורטו סטודיו הפקות. השימוש באתר כפוף להוראות התקנון בדף זה. חשוב לעיין בתקנון מאחר וההצטרפות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש מהווה הסכמה כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד פורטו סטודיו הפקות (להלן “בעל האתר). כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או תנאים אחרים שקיימים בין המשתמש לבין בעל האתר. לגבי המשתמש יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים באופן נפרד בהזמנת השירות, אשר תיחתם מול בעל האתר.
בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע תקנונים נוספים לקורסים לחבילות ולשירותים השונים, במקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע בעל האתר על הוראות תקנון זה.
בעל האתר יהיה זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו. התקנון המחייב יהיה זה אשר פורסם באתר במועד ההרשמה לקורס. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם בהתאם להחלטות מפעילי האתר. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש באתר. השימוש, בתכנים המוצגים באתר, ובקורסים המוצגים באתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

הקורסים אותם מספק פורטו סטודיו הפקות:
פורטו סטודיו מפעיל אתר Portustudio.com מספק קורסים אונליין ללימוד עצמי בתחום צילום עריכה ושיווק דיגיטלי. המשתמש יעשה שימוש באתר ובמערכותיו לצורך אישי בלבד ולא לצורך מסחרי כלשהו.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתכנים הכתובים והויזואלים (טקסט\תמונה\וידאו) שבאתר שייך לפורטו סטודיו ואין לעשות בהן שימוש ללא אישור מראש ובכתב. אין להעביר לצד ג’ גם לאחר תום תקופת הקורס והשימוש בתכני הקורס ובאיזור האישי.

כללי
בעת הרשמה ושימוש בקורסים באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, קורסים אותם רכשת או ביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.

 • רישום לקורסים– בעת הרישום לקורסים שמציע האתר תידרש למסור פרטים אישיים. בעל האתר יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לרכישת הקורס ולאספקתו.
 • מאגר המידע– הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של בעל האתר ובאחריותו ללא פרטי כרטיס אשראי.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

 • המידע שישמש את הבעל האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.
 • המידע מאפשר הרשמה לאזור האישי ולאתר ולצפות בתכנים באתר ובקורסים.
 • המידע מאפשר לשפר ולייעל את תכני הקורסים המוצעים באתר
 • המידע מאפשר לשנות או לבטל קורסים ותכנים קיימים
 • המידע חיוני לצורך רכישת הקורס באתר – לרבות פרסום מידע ותכנים
 • המידע מאפשר התאמה של המודעות שיוצגו בעת הביקורים באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

רכישה באתר
ביצוע רכישת קורס\ים באתר יתבצע על ידי משתמש אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף. הרכישה מותנית בקבלת אישור של חברת האשראי לעסקה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה.

תשלום ואחריות על אספקה
בעת ביצוע רכישה של קורס\ים דרך האתר יקבל הנרשם גישה מיידית לאזור הקורסים האישי באתר. יקבל עדכונים בנוגע לפעילות בעל האתר דרך מייל או האתר. פורטו סטודיו מתחייבים לספק את כל תכני הקורס בזמן, להתחיל אותם באופן מיידי או בתאריך שנקבע מראש ולאפשר גישה לסשנים המוצעים. אספקת הקורס תתבצע על ידי שליחת מייל אישי לנרשם ובו קישור לאזור אישי במתקיימים הסשנים.

ביטול עסקה
ניתן לבטל את העסקה בתוך 24 שעות מרגע התשלום. על מנת לבטל עסקה של רכישת קורס/סדנה/מוצר יש לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם הקורס והאימייל איתו נרשמת לקורס ל- info@portu.hddesign.co.il. דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם. במידה והעסקה בוצעה בכרטיס אשראי הסטודיו רשאי לחייב גם דמי סליקה. במידה ונהנה הלקוח מצפייה בתכני הקורס/סדנה וקיבל גישה לקבוצה הפרטית בפייסבוק יהיה הסטודיו רשאי לבחון אם אכן זכאי הלקוח להחזר כספי או שזה קיבל את המידע ובו בזמן מבקש החזר כספי (הרי אם רכשת חולצה חדשה מהחנות, הורדת את התוית ולבשת אותה לא תוכל לבקש החזר כספי עבורה או זיכוי מהחנות, לכן עניין זה עובד בצורה דומה במוצרים דיגיטלים). ביטול עסקה של רכישה דרך האתר יש לשלוח מייל עם הבקשה לביטול בצירוף שם המוצר ותאריך הרכישה למייל info@portu.hddesign.co.il. הבקשה לביטול הינה מרגע קבלת המייל בבית העסק ולא בשום אמצעי אחר.
 במידה והלקוח יסביר את טענותיו במייל לבקשת החזר כספי הסטודיו ישקול האם טענות אלו תואמות את המציאות ויבחן אם לבטל את העסקה בחלקה או בהתאם לתנאי השירות. 

מדיניות פרטיות
בעל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל (להלן: “האתר”) החליט בעל האתר לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתר, ומתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם תנאי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בעל האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

שמירת סודיות

 • הלקוח מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת את המידע שרכש באתר, לא לגלות, לא להעביר, לא לעשות שימוש כלשהו ללא הסכמה בכתב של הסטודיו ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא. בין במישרין ובין בעקיפין. הן לפני קבלת הסכם זה והן לאחר מכן. אין להעביר את שם המשתמש והסיסמה , אין להעתיק חומרים מהאתר, אין לצלם מסך או להקליט את האתר (בוידאו או בסטילס) . 
 • אין להעביר או לפרסם או להעתיק קבצים או חומרים ששותפו עם הלקוח על ידי הסטודיו והינם חלק מחבילה או קורס/סדנה שרכש הלקוח, ללא אישור מראש ובכתב. כל הזכויות על קבצים אלו הינם חלק מתהליכי העבודה של הסטודיו ושמורות לסטודיו.

יחסי הצדדים
לקוחות הסטודיו הרוכשים סדנה/קורס/מוצר ומקבלים הזמנה לקבוצת “ADIY – מקדם עסקים בסמארט” בפייסבוק יכולים להנות מהתכנים, שירותים ומבצעים שיציע הסטודיו. במידה וימצא הלקוח כותב או מגיב בצורה לא ראויה, ביקורתית יתר על המידה, לשון הרע, הוצאת דיבה, מילים שיוחלפו בין אם מול הסטודיו או מול חברי הקבוצה.שלא מכבדת את החברים בקבוצה או את מנהלי הקבוצה.  הסטודיו רשאי להוציא במידיית את הלקוח מהקבוצה ולמחוק את התוכן שכתב, גם אם זה נמצא באמצע סדנה/קורס/מוצר שרכש. אין על הסטודיו לתת אזהרה על כך מראש אלא אם כן יבחר אחרת. הסטודיו יבחן כל מקרה לגופו ובמידה והלקוח נמצא בתהליך כלשהו של מוצר/סדנה/קורס הסטודיו יעריך את הנזק במידה ונגרם ויבחר אם להחזיר ללקוח הפרש עבור השימוש עד כה בשירותי הסטודיו ובקבוצה אותה אירח את הלקוח. 

דיוור ישיר אלקטרוני ושליחת מסרוני טקסט
בעל האתר מעוניין לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע כללי ואינפורמציה עבורך בנוגע לתכנים ושירותים המוצעים בבית העסק וכן מידע שיווקי ופרסומי. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בעל אתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להשתמש במידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיעזור לו לשפר את השירות. מידע סטטיסטי זה לא יזהה אותך אישית. 

מסירת מידע לצד שלישי
בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעל האתר שתחייב חשיפת פרטיך
 • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי

Cookies
בעל האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, יתעדכן קובץ זה בהתאם.

כתב ויתור

 • הסכמה על תקנון וכתב ויתור הינו הצהרה שאתה מבין שבעל האתר אינו אחראי להצלחה או הכישלון שלך. קבלת החלטות עסקיות הנוגעות בכל מידע שהוצג על ידי בעל האתר בקורסים, וובינרים ובשאר התכנים המופיעים באתר.
 • בעוד שאנו משתדלים להשאיר את האתר עם מידע כמה שיותר נכון ומעודכן אנו לא מבטיחים בצורה מפורשת או משתמעת, על השלמות, דיוק, התאמה או זמינות ביחס לאתר, המידע, מוצרים, שירותים, או גרפיקה נלוות הכלולה באתר לכל מטרה. הסתמכותך על מידע כזה הינה על אחריותך בלבד.
 • בשום מקרה לא נהיה אחראיים לכל אובדן או נזק כולל, ללא הגבלה, אובדן או נזק עקיף או תוצאתי, או כל אובדן או נזק כלשהו הנובע מאובדן נתונים או רווחים הנובעים מהשימוש באתר זה.
 • נעשה כל מאמץ כדי לשמור שהאתר יפעל בצורה חלקה. עם זאת פורטו סטודיו אינה לוקחת אחריות במידה והאתר לא יהיה זמין בשל בעיות טכניות מעבר לשליטתנו.
 • בעל האתר אינו מתחייב על תוצאות כלשהן כקשר ישיר ללימוד התכנים באתר, תוצאות אלו תלויות בגורמים משתנים אשר אין לבעל האתר שליטה על כל גורמים אלו.
 • גובה החבות בין הסטודיו למזמין לא יעלה על סך התמורה שמזמין שילם לסטודיו
 • הסטודיו ראשי לתבוע לקוחות על הפרת תנאים אלו על פי הנקבע בחוק בהתאם לחומרת הפגיעה. 

אבטחת מידע
בעל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו. פנייה כזאת יש להפנות אל info@portu.hddesign.co.il. בנוסף, אם המידע שבמאגרי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

זכויות יוצרים
כל המידע המופיע באתרPortustudio.com  ובאיזור האישי של הקורסים ADIY מקדם עסקים בסמארט, לרבות טקסטים, תמונות, סרטונים, קבצי קול (להלן “מידע) הנם רכושם הבלעדי של בעלי האתר פורטו סטודיו וכותבי התכנים. השימוש באתר ייעשה בהתאם לתנאי השימוש ועל פי הוראות השימוש בלבד. ישנו איסור מוחלט להשתמש בתכני הקורס לצרכים מסחריים ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר. כמו כן חל איסור מוחלט להשתמש ברשימת התלמידים בקורסים לצרכים מסחריים ואישיים. כמו כן אין להשתמש במידע/שמות/תכנים שיוצגו ללקוח בקבוצת “ADIY – מקדם עסקים בסמארט” המשותפת עם הלקוח שרכש קורס/סדנה/מוצר בפייסבוק. כל העתקה ו\או הפרת זכויות יוצרים של מידע מתוך האתר או העברת מידע לצד ג’ שלא כחוק יובילו להליכים משפטיים.